Avís legal

Condicions generals d’utilització del lloc web
Els termes i condicions que consten en aquest avís legal regulen l’accés i ús de www.duranhaeussler.com (el “Lloc Web”) que és propietat i està administrat per Duran Haeussler, S.L.U., les dades de la qual, als efectes del compliment de les obligacions previstes a l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (“LSSICE”), són les següents:

Titular:       Duran Haeussler, S.L.U. (en endavant Duran Haeussler)
Domicili:   Avda. Diagonal 640, 6ºA, 08017 Barcelona, Espanya
Correu electrònic: info@duranhaeussler.com
Telèfon:     93 2287855
CIF:            B64847221
Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, volum 4070, foli 103 i full B-369714.  

Objecte i àmbit d’aplicació
Les presents Condicions Generals regulen l’accés, navegació i ús (inclòs el mer accés) de les pàgines web integrants del lloc web de Duran Haeussler (el “Lloc Web”), inclosos els continguts i serveis posats a disposició en les mateixes. Tota persona que accedeixi al Lloc Web (“Usuari”) accepta sotmetre’s a les Condicions Generals vigents en cada moment que entri al Lloc Web. Els continguts i serveis que Duran Haeussler posa a disposició de l’Usuari en el Lloc Web podran quedar regulats per condicions particulars (“Condicions Particulars”) que, en cas de conflicte, tindran prevalença sobre les Condicions Generals. L’Usuari es sotmet així mateix, cada cop que utilitzi el corresponent contingut o servei, a les corresponents Condicions Particulars que siguin aplicables. En conseqüència, l’Usuari ha de llegir amb atenció les Condicions Generals cada cop que es proposi utilitzar el Lloc Web així com, en el seu cas, les corresponents Condicions Particulars cada cop que es proposi utilitzar el Contingut o Servei de que es tracti. En tot cas, Duran Haeussler es reserva el dret a actualitzar, modificar o suprimir, en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ, la presentació i configuració del Lloc Web, així com les presents Condicions Generals o les corresponents Condicions Particulars.

Utilització del lloc de Duran Haeussler
El Lloc Web no suposa una font d’assessorament ni un mitjà per establir una relació professional ni de cap altre tipus entre client i agent/advocat.

Ús
Llevat que es disposi una altra cosa en les Condicions Generals, el Lloc Web tindrà caràcter lliure i gratuït, sense perjudici del cost de connexió que hagi de suportar l’Usuari a través de la corresponent xarxa de telecomunicacions per a què tingui accés a la mateixa. L’Usuari és conscient i accepta voluntària i expressament que l’ús del Lloc Web es realitza en tot cas sota la seva única i exclusiva responsabilitat. Així mateix, l’Usuari s’obliga a utilitzar els serveis i continguts del present Lloc Web de conformitat amb la legislació vigent i als principis de la bona fe i l’ordre públic. En la utilització del Lloc Web, l’Usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pugui fer malbé la imatge, els interessos i els drets de Duran Haeussler o de tercers o que pugui fer malbé, alterar, inutilitzar o sobrecarregar el Lloc Web, o que impedís, de qualsevol forma, la utilització normal del Lloc Web.

Continguts
La informació facilitada en el Lloc Web es posa a disposició de l’Usuari per part de Duran Haeussler amb informació procedent tant de fonts pròpies com de tercers i únicament té caràcter informatiu general. Tot i que els continguts tenen la millor qualitat possible i s’actualitzen periòdicament, no tracta circumstàncies específiques sobre persones o organismes concrets ni es poden considerar de cap manera com a substitutiva d’un assessorament legal o professional.

Drets de propietat industrial i intel·lectual
Qualsevol activitat de reproducció, transformació, transmissió, adaptació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilització, reenviament o utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol dels continguts d’aquest Lloc Web està totalment prohibida, excepte en els casos en que estigui permès o sigui autoritzat pel titular dels corresponents drets. S’entenen com a continguts els texts, logos, marques, imatges, fotografies, disseny gràfic, aparença gràfica, estructura de navegació, codis font de les pàgines web, etc. que són titularitat i propietat exclusiva de Duran Haeussler. L’Usuari ha de respectar tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del Lloc Web, que és titularitat de Duran Haeussler o d’aquells de tercers.

Hipervincles i llocs enllaçats
L’Usuari i, en general, qualsevol persona física o jurídica que vulgui fer ús d’un hipervincle o dispositiu tècnic de vincle (com ara links o botons) des del seu lloc web al Lloc Web haurà d’obtenir una autorització prèvia i per escrit de Duran Haeussler. La creació de l’hipervincle no implica en absolut cap relació entre Duran Haeussler i el propietari del lloc o pàgina web on surti l’hipervincle, ni l’acceptació o aprovació per part de Duran Haeussler dels seus continguts o serveis. L’Usuari no podrà reproduir l’aparença gràfica (“look and feel”), ni realitzarà marcs (“frames”) ni enllaços ensamblats ´(“link inline”) de les pàgines de Duran Haeussler. L’Usuari no es crearà cap browser, marc, ni cap entorn o barra de navegació sobre les pàgines del Lloc Web. El Lloc Web posa a disposició de l’Usuari, únicament per la cerca de i accés a, la informació, continguts i serveis disponibles a la Internet, hipervincles o dispositius tècnics d’enllaç, que permeten a l’Usuari l’accés a llocs o portals d’Internet pertanyents o gestionats per tercers però Duran Haeussler no ofereix ni comercialitza la informació o continguts disponibles en els llocs enllaçats per la qual cosa l’Usuari assumeix en exclusiva la responsabilitat derivada de la navegació a través dels mateixos. L’Usuari queda sotmès a la política de privacitat de la pàgina on es trobi, eximint a Duran Haeussler de tota responsabilitat.

Dades de caràcter personal
La visita del Lloc Web no implica el registre automàtic de cap dada de caràcter personal que identifiqui l’Usuari. No obstant això, els servidors de  Duran Haeussler si que recullen i graven certa informació de caràcter no personal i no identificable amb un Usuari concret per tal de millorar la navegació de l’Usuari i la gestió del Lloc Web. Les dades de caràcter personal que puguin recaptar-se per part de Duran Haeussler seran utilitzades per gestionar els serveis oferts, tramitar encàrrecs, realitzar tasques administratives així com enviar informació tècnica, comercial o publicitària als clients o Usuaris de Duran Haeussler sobre serveis que puguin ser del seu interès. Aquesta acceptació sempre serà de caràcter revocable. Aquestes dades s’inclouran en fitxers automatitzats de dades de caràcter personal titularitat de Duran Haeussler. La finalitat d’aquests fitxers és exclusivament poder oferir assessorament, tramitació i gestió en matèria de propietat industrial i intel·lectual i facilitar la informació i/o serveis que es demanin a Duran Haeussler. Duran Haeussler es compromet a no comunicar les seves dades personals a tercers aliens, exceptuant-se aquells supòsits en que, per tal de satisfer la finalitat per la qual es van obtenir, sigui necessària la seva cessió a persones que actuïn en nom i representació o en relació amb l’activitat de Duran Haeussler. Duran Haeussler, amb domicili a Avda. Diagonal 640, Pl. 6 A, Barcelona 08017, com a responsable d’aquest fitxer, garanteix l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades facilitades i es compromet a respectar la seva confidencialitat i a utilitzar-les de conformitat amb la seva finalitat. Es podran exercir aquests drets enviant per escrit la sol·licitud corresponent a l’adreça postal del domicili de la societat o un correu electrònic a l’adreça info@duranhaeussler.com.

Ús de Google Analytics i galetes
El Lloc Web utilitza Google Analytics, un servei analític de web de caràcter gratuït que ofereix Google, Inc. (“Google”), una companyia amb oficina principal a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estats Units d’Amèrica i que, segons determina Google, es regeix per les condicions generals de Google accessibles a http://www.google.com/analytics/tos.html i la política de privacitat de Google accessible a http://www.google.com/policies/technologies/ads/.  

Legislació aplicable i jurisdicció
La relació entre Duran Haeussler i els usuaris es regirà per la normativa espanyola vigent.

Uso de cookies

Utilizamos cookies de terceros que analizan de forma estadística el uso que hace de nuestra web para mejorar nuestros contenidos. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información en nuestro Aviso Legal.

Use of cookies

Our firm uses third party cookies which help us with the statistical analysis of traffic to our website in order to improve its content. If you continue to browse this website, this will be deemed an acceptance of their use. You can change the settings or obtain further information at our Terms of Use.

Utilització de cookies

Utilitzem cookies de tercers que analitzen de forma estadística l'ús que fa del nostre web per millorar els nostres continguts. Si continua navegant, entendrem que acepta el seu ús. Pot canviar la configuración o veure més informació en el nostre Avís Legal.

CERRAR

Uso de cookies

Utilizamos cookies de terceros que analizan de forma estadística el uso que hace de nuestra web para mejorar nuestros contenidos. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información en nuestro Aviso Legal.

Use of cookies

Our firm uses third party cookies which help us with the statistical analysis of traffic to our website in order to improve its content. If you continue to browse this website, this will be deemed an acceptance of their use. You can change the settings or obtain further information at our Terms of Use.

Utilització de cookies

Utilitzem cookies de tercers que analitzen de forma estadística l'ús que fa del nostre web per millorar els nostres continguts. Si continua navegant, entendrem que acepta el seu ús. Pot canviar la configuración o veure més informació en el nostre Avís Legal.

CERRAR